Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:502479
Zaprimljena dana 15. 07. 2021. u 10:22

Žalba na: Kresa

Jer je dosadan i stalno me pita gdje sam

Autor: Ugnjetavani