Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:425557
Zaprimljena dana 18. 12. 2020. u 10:48

Žalba na: Upravu FER-a

Meni i Danijelu nisu dali božićni poklon jer nismo bili zaposlenici do 1.12.

Autor: Fran