Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:407096
Zaprimljena dana 23. 03. 2019. u 15:21

Žalba na: šeficu recepcije

ne doživljava ozbiljno moje kritike i prijedloge

Autor: angry receptionist