Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:367475
Zaprimljena dana 12. 06. 2021. u 08:10

Žalba na: Mateu

jer nije došla na posao da jedemo Dominos.

Autor: Ivan