Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:313043
Zaprimljena dana 30. 09. 2020. u 19:03

Žalba na: Samog sebe

...umjesto žene, da joj olakšam.

Autor: samožaljivi