Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:267597
Zaprimljena dana 05. 04. 2019. u 15:54

Žalba na: ni na koga

Poštovani , invalid sam sa 100 % tjelesnim oštećenjem , nemam stan , muža , djecu ,bstanujem sa mamomn 83 g , da li imamo pravo na popust na mjesečni iznos vode , lijepi pozdrav

Autor: slavica gavran