Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:207005
Zaprimljena dana 12. 01. 2019. u 22:48

Žalba na: Prijatelje

Ostavili su me u frizideru