Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:151785
Zaprimljena dana 08. 01. 2021. u 18:07

Žalba na: Kurac

Moj kurac je uistinu mal ča moren napraviti??Brzo pomozite!

Autor: Mateo Jurin