Knjiga žalbi arhiva

>> Naslovna | Žalbe i upiti | Arhiva žalbi

Žalba ur. broj:100526
Zaprimljena dana 30. 09. 2020. u 14:58

Žalba na: Anu

Voli Milovana.

Autor: Mali Ivan iz Šuice